Henning Moen startet å trene karate når han var 15 år, i 1993. I ungdomsårene var fokuset mest på basic og kumite. Henning har flere medaljer og gode resultater innen Kumite fra denne perioden. Grunnet ryggoperasjon måtte han ta et lite halvår pause, og startet deretter å trene kickboxing og krav maga i noen år. Har også trent spansk form for selvforsvar (Keysi) siden 2014, og trener dette fortsatt. Henning graderte til 1.Dan WTKO november 2021.