SKS er medlem av Norges Shotokanforbund, som er knyttet opp mot WTKO. Vi følger derfor WTKO sitt graderingspensum.

Det arrangeres gradering 2 ganger i året, ved slutten av vårsemesteret og høstsemesteret.

Har du spørsmål rundt gradering og pensum så ta kontakt med din trener eller send en mail til SKSgenki@gmail.com